1.4 Etikettering

Op advies van de Commissie Hulpmaterialen heeft de Raad voor de boomkwekerij de soorten en cultivars vastgesteld welke met een etiket geleverd dienen te worden. Bij de desbetreffende soorten en cultivars staat de aanduiding  vermeld. Conform de Handelsvoorwaarden Boomkwekerij-producten Nederland (HBN) geldt de etikettering uitsluitend voor de leverbare maten. Bij voorkeur dient gebruik gemaakt te worden van het standaardetiket zoals dat door de Raad is vastgesteld.

Vorige pagina Volgende pagina