Disclaimer

Il est defendu de copier ou de citer les textes de ce website sans une autorisation écrite du comité des: Raad voor de Boomkwekerij de Hillegom.

Est ist strengstens verboten die Texte dieses Website zu kopieren oder diesem Buch etwas zu entnehmen ohne schriftliche Ermächtigung des Vorstandes des Vereins: Raad voor de Boomkwekerij in Hillegom.

No part of this website may be reproduced, without the written permission of the committee of the: Raad voor de Boomkwekerij in Hillegom.

Er mag niets uit deze website worden gekopieerd of overgenomen zonder daartoe schriftelijk te zijn gemachtigd door het bestuur van de Raad voor de Boomkwekerij te Hillegom.