1.1 Bos- en Haagplantsoen

  • Het opgekweekte bos- en haagplantsoen moet van een goede kwaliteit zijn en voldoen aan EU-normen.
  • De planten moeten een goed wortelgestel hebben en voorzien zijn van voldoende fijne beworteling, wat gestimuleerd kan worden door ondersnijden en het beroeren van planten.
  • Meerjarige planten moeten tijdig verplant zijn en ter bevordering van fijne beworteling kan eveneens ondersnijding en beroering worden toegepast.
  • Lengte, dikte en beworteling van goed bos- en haagplantsoen moeten in de goede verhouding op elkaar afgestemd zijn.
  • Gebruik van zaden van goede herkomsten, van door de Naktuinbouw erkende opstanden met goede genetische eigenschappen dienen, indien verkrijgbaar, de voorkeur te hebben bij de uitzaai.
  • Het oprooien van bos- en haagplantsoen, het opkuilen, opslaan en het verladen moet vakkundig en met de meeste zorg worden uitgevoerd, met het oog op kwaliteitsbehoud.
  • Een goede gedoseerde bemesting kan bijdragen tot het verkrijgen van de gewenste kwaliteit.
  • Gesubsidieerde aanplant in Nederland Gesubsidieerde aanplant voor Bos- en Landschapsbouw in Nederland moet voldoen aan de navolgende voorwaarden:
  1. Voor aanplant van deze objecten moet gebruik gemaakt worden van erkend goed genetisch uitgangsmateriaal, bij voorkeur en waar mogelijk Nederlandse erkende Herkomsten.  (Raadpleeg hiervoor de nieuwste rassenlijst en de NEN 7412 - bos- en haagplantsoen).
  2. Het te gebruiken plantmateriaal moet van goede uiterlijke kwaliteit zijn en voldoen aan de daarvoor gestelde normen. (Raadpleeg hiervoor de Regeling Bijdrage Bos- en Landschapsbouw 1992).
De onder A genoemde rassenlijst en de onder B genoemde Regeling zijn verkrijgbaar bij: De Boer Mailing-Service, Postbus 507, 1200 AM Hilversum. Tel. 035-6258611, Fax 035-6238978. De NEN 7412 is verkrijgbaar op het secretariaat van de LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten, Onderwijsboulevard 225, 5223 DE  DEN BOSCH.

Bij de districtsbureauhouder in uw regio.

Volgende pagina