Hoofdstuk XIV Slotbepaling

Artikel 21
  1. Deze Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland kunnen verkort worden aangehaald onder de titel van: HBN 2008.
     
  2. Deze gewijzigde handelsvoorwaarden zijn onder nummer 42/2008 op 5 juni 2008 gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage.
     
  3. Bovengenoemde handelsvoorwaarden kunnen van toepassing worden verklaard op overeenkomsten gesloten vanaf 1 juli 2008.
Vorige pagina Volgende pagina