Hoofdstuk VIII Risico

Artikel 12
  1. De verkochte planten, al dan niet winterhard, staan voor risico van de verkoper tot aan het moment van aflevering aan de koper, zulks met inachtneming van het in lid 2 bepaalde.
     
  2. Het risico voor het verkochte gaat over op de koper:
    • vanaf het moment van aflevering op het bedrijf van de koper, indien is overeengekomen, dat de verkoper het vervoer regelt;
    • vanaf het moment van aflevering aan de koper op het transportmiddel, indien is overeengekomen dat de koper voor het vervoer van het gekochte zal zorgen;
    • Indien de verkoper op verzoek van de koper planten op een overslagterrein aflevert, staan de planten op dit terrein voor risico van de koper.
Vorige pagina Volgende pagina