Hoofdstuk V Prijzen

Artikel 8
 1. Alle kosten, die vóór het afleveren van de planten gemaakt moeten worden, zijn in de prijs inbegrepen, uitgezonderd de BTW en niet voorziene inspectiekosten.
   
 2. Wanneer etiketten door de Kwaliteitsnormencommissie zijn voorgeschreven, worden de kosten alsmede de kosten van gaaslappen, draadkorven, pot of container, in de prijs inbegrepen. Indien de koper de planten zonder etiket wenst te ontvangen, dient dit op het koopbriefje / orderbevestiging en op het bericht van afroep te worden vermeld.
   
 3. Bij de aflevering van de verkochte planten, met eigen vervoer door de verkoper, dient voldoende, gelijkwaardig, meermalig fust (zoals aanbevolen door de Stichting Hulpmaterialen) op een goed bereikbare plaats bij de koper aanwezig te zijn, en dient omruiling plaats te vinden, tenzij anders overeengekomen. Indien de koper planten bij de verkoper zelf ophaalt of laat ophalen is eveneens omruiling van toepassing, tenzij anders overeengekomen. Indien door overmacht niet kan worden omgeruild, wordt dit fust in rekening gebracht, conform de verrekenprijzen die zijn vastgesteld door de Stichting Hulpmaterialen.
   
 4. Indien de verkoper de planten laat afleveren door een transportbedrijf, worden de kosten van meermalig fust in rekening gebracht conform de verrekenprijzen, vastgesteld door de Stichting Hulpmaterialen.
   
 5. Onverminderd het bepaalde in lid 4, heeft de koper het recht om gelijkwaardig meermalig fust te retourneren. Bij retournering door een transportbedrijf, worden, voordat de levering plaatsvindt, tussen koper en verkoper nadere afspraken gemaakt over de kosten van retournering en de termijn waarbinnen retournering dient plaats te vinden. Het geretourneerde fust dient vergezeld te zijn van een bon waarop het aantal stuks en een omschrijving van het fust staan.
   
 6. Indien bij afroep eenmalig fust wordt bedongen, zijn de kosten hiervan voor koper.
   
 7. Indien gebruik wordt gemaakt van aflevering van planten op CC-karren, dienen op het moment van afleveren de CC-karren te worden omgeruild.
Vorige pagina Volgende pagina