Hoofdstuk IV Overeenkomst

Artikel 7
 1. Koopovereenkomsten worden bij voorkeur schriftelijk vastgelegd of schriftelijk bevestigd.
 2. Koopovereenkomsten moeten bij voorkeur de volgende gegevens bevatten:
 1. datum van de overeenkomst
 2. naam en adres van koper
 3. naam en bij voorkeur adres van verkoper
 4. vermelding dat deze handelsvoorwaarden van toepassing zijn
 5. aantal
 6. een duidelijke omschrijving van het te leveren artikel (plantnaam, kwaliteit en maat)
 7. Indien reeds bekend: het land van bestemming en de fytosanitaire eisen die het land van bestemming vastgesteld heeft voor hun importproducten. Wijzigingen in de fytosanitaire  eisen van het land dienen door de koper per ommegaande kenbaar gemaakt te worden aan verkoper.
 8. prijs, inclusief waarmerkingskosten en eventuele licentiekosten
 9. de betalingstermijn
 10. de wijze van aflevering en transport
 11. de wijze van levering (directe levering of levering op afroep). Indien op afroep gekocht wordt, dient bij voorkeur vermeld te worden of het voor voor- of najaarslevering is. Indien vermelding hiervan niet mogelijk is, dient de verkoper met de mogelijkheid van voorjaarslevering rekening te houden.
 12. of levering in jute gaas gewenst is.
 13. In geval van een geschil is het Nederlands of Boskoops Scheidsgerecht bevoegd om daar een uitspraak in te doen.
Vorige pagina Volgende pagina