Hoofdstuk III Offertes

Artikel 6
  1. Offertes bevatten de bepaling, dat de te sluiten overeenkomst onder deze handelsvoorwaarden wordt aangegaan en zijn vrijblijvend, tenzij anders wordt aangegeven.
     
  2. Een onherroepelijke offerte (een zogenaamde optie) houdt in, dat een partij voor een aspirant koper zal worden gereserveerd. In dit geval wordt een datum vastgesteld, waarop uiterlijk de aspirant koper aan de aanbieder zijn beslissing kenbaar moet maken. Wordt geen datum vastgesteld, dan geldt een termijn van drie werkdagen, gerekend vanaf de dag, waarop de aspirant-koper de offerte met de reserveringen heeft ontvangen. Wordt hierop door de aspirant koper niet gereageerd dan wordt de offerte als ingetrokken beschouwd.
     
  3. Monsters moeten voorzien zijn van de naam van de afzender met een duidelijke omschrijving van het artikel (plantnaam, kwaliteit en maat). Monsters dienen zodanig genomen te worden dat deze representatief zijn voor de gehele aangeboden partij. Tenzij anders overeengekomen worden de monsters gratis door de verkopende partij aangeboden.
Vorige pagina Volgende pagina