Hoofdstuk I Definities

Artikel 1
 
In deze handelsvoorwaarden wordt verstaan onder:
 1. "boomkwekerijproducten" of "planten": houtige gewassen, geleverd in hun geheel of als entrijzen, ongewortelde stekken of oculeerogen, materiaal afkomstig van weefselkweek, alsmede vaste planten en waterplanten, alles in levende staat;
 2. "het district Boskoop": het grondgebied van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Boskoop, Reeuwijk, Rijnwoude (Benthuizen en Hazerswoude), Waddinxveen en  Zoeterwoude;
 3. "Raad voor de Boomkwekerij": de stichting waarin Anthos en de Nederlandse Bond van Boomkwekers samenwerken;
 4. "de Kwaliteitsnormen Commissie”: een door de Raad voor de Boomkwekerij aangewezen Commissie, die tot taak heeft een omschrijving te geven van de kwaliteitsnormen waaraan
boomkwekerijproducten moeten voldoen;
 1. "de Stichting Hulpmaterialen": de door de Raad voor de Boomkwekerij aangewezen stichting, die tot taak heeft regels te stellen waaraan materialen, emballage e.d., die in de boomkwekerij gebruikt worden, moeten voldoen;
 2. "product": de plantnaam, zijnde de officieel internationaal erkende benaming, volgens de ‘Naamlijst van Houtige gewassen’ en de ‘Naamlijst van vaste planten’, beide uitgegeven door PPO (Praktijkonderzoek voor Plant en Omgeving);
 3. "artikel": plantnaam met kwaliteits- en maataanduiding;
 4. “versgepot”: planten die niet minimaal een groeiseizoen in pot
hebben gestaan;
 1. “verborgen gebrek”: Een gebrek dat redelijkerwijs door de
koper eerst ontdekt kan worden na afloop van de voor niet verborgen gebreken geldende reclametermijn;
 1. "werkdag": elke dag van de week, niet zijnde een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag;
 2. Meermalig fust: fust dat door de aard van de verpakking meermalig gebruikt kan worden, zoals kisten,
palletboxen en palletbodems;
 1. Eenmalig fust: fust dat door de aard van de verpakking slechts eenmalig gebruikt kan worden, zoals Deense dozen, plastic trays en plastic zakken;
 2. “CC-karren”: officieel gelabelde karren die door de Poolorganisatie Container Centrale Benelux BV. in omloop zijn gebracht.
Vorige pagina Volgende pagina